บริการส่งของไปต่างประเทศ

หากคุณต้องการ ส่งของไปต่างประเทศ และกำลังมองหาบริษัทส่งของไปต่างประเทศ ในขณะนี้ GuruTransport.com เราคือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับสินค้าทุกประเภทที่ท่านต้องการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว, เฟอนิเจอร์, รถยนต์, สินค้าพาณิชย์ สินค้าหนัก และพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้การแนะนำการขนส่ง รวมถึงการจับจองพื่นที่ กำหนดเส้นทางขนส่งและนำเสนอ อัตราค่าขนส่ง ที่ถูกต้องและประหยัดจากช้องทางการขนส่งระหว่างประเทศที่เราให้บริการดังนี้

  • บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน
  • บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
  • บริการขนส่งสินค้าทางบก-รถไฟ


การบริการอื่นๆของเรา

  • บริการขนส่งในประเทศ ด้วยยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถปิดอัฟ รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถหัวลาก และรถพ่วง เพื่อส่งต่อหรือส่งทอดสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง
  • การจัดการสินค้าโครงการ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบโดยตรง ที่สามารถเสนอแผนการ และกระบวนการในการจัดการ พร้อมกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าโครงการของท่าน
  • บริการผ่านพิธีการศุลกากร ชิปปิ้ง เคลียร์สินค้า ขาเข้า - ขาออก จัดการเอกสาร ที่จำเป็นใน การนำเข้า-ส่งออก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ ของศุลกากรรวมถึง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับอัตราอากร และอัตราภาษี ของสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทย